Babz

Gezondheid / Health


- HD : B

- eyes : "clear" 2015-2016-2018

- glaucoom : "not affected" 2015-2018

- DNA : CEA/CL/TNS/MDR-1/IGS/GG : "normal"


- DNA - profiel / DNA - profile : ok

- fokcertificaat / breeding certificate : ok

- socialisatietest / test of social behaviour : ok


Titels


- International champion DDCG 2016

- Vice Dutch champion 2016


   Borders Make My Day


Border Collie kennel             


Borders Make My Day

Nanny Granny Little Fanny       "Babz" - "Babzieboe"


              22/03/2014

Babz woont bij Marjolaine, Perry en hun viervoeters Balou, Chubby en Piper in Rotterdam. 

Babz lives with Marjolaine, Perry and their four-legged-friends Balou, Chubby and Piper in Rotterdam.Babz' verhaal / Babz' story

kl


Toen we destijds mensen vertelden dat ons Simmeke en Loox samen pupjes zouden krijgen hebben ze me tientallen keren gevraagd :"Ga je er eentje van houden?"  Tot op het moment dat Babz werd geboren had ik er geen moment aan gedacht om een pupje van deze combinatie te houden omdat we al 5 honden in huis hadden.  Aangezien het grootste gedeelte van de trainingen op mijn schouders valt leek het me geen goed idee om nog een pupje in huis te nemen. 

Maar toen werd op 22 maart 2014 Babz dus geboren als 6e pup.  Anaïs was bij de bevalling aanwezig en werd, net als mij, op slag verliefd toen Babz als donkerste van de 7 pups ter wereld kwam.  Mijn hart zei direct deze meid niet te laten gaan, mijn verstand dacht daar anders over.  Uiteindelijk werd de afspraak gemaakt dat Anaïs zou trainen met deze kleine meid, want een goede opvoeding en actief zijn in één of andere hondensport is zeer belangrijk voor mij.  Anaïs zag dit onmiddellijk zitten. 


Babz is een zeer energiek meisje.  Ze is een mengelmoes van mama Sim en papa Loox.  Haar lichaamsbouw heeft ze meer van mama, haar ogen en gekke kuren heeft ze dan weer meer van papa.  Doordat ze zo speels is kan ze het best opschieten met Fien en Scott.  Ze werd vanaf dag 1  goed opgenomen door de hele roedel. 


We hebben er nog geen moment spijt van gehad dat we Babz hebben gehouden.  Eigenlijk is ze nooit echt 'pup' geweest.  Ze was onmiddellijk zindelijk, sliep de hele nacht door, stak zelden kattenkwaad uit waardoor we nooit boos moesten zijn.  Kortom, echt een droompupje!


Sinds mei 2016 woont ons Babz bij Marjolaine en Perry in Rotterdam.  Ervoor was Babz reeds enkele keren op 'frisbeebootcamp' geweest bij hen en dit beviel hen enorm.  Marjolaine en Perry spelen al heel wat jaren dogfrisbee op internationaal niveau met Chubby en Piper ( 2 reuen die bij ons geboren zijn ).  Ze vroegen ons begin 2016 of Babz niet permanent bij hen mocht blijven wonen.  Op dat moment zagen we dat nog niet zitten omdat ons Dezz niet lang ervoor van ons was heen gegaan en we niet nog een hondje wilden zien gaan. Uiteindelijk hebben we in mei de knoop doorgehakt, Babzke mocht bij haar loverboy Chubby gaan wonen.  Tot op de dag van vandaag gaat het super met Babz.  Ze geniet van de vele frisbeetrainingen - en wedstrijden, wandelingen in het Kralingse Bos, zwempartijen in de Maas en knuffelmomenten met Perry op de bank.  We kunnen ons geen betere 2e huis voor ons meisje indenken. When we told people that our Simmeke and Loox were going to have puppies together, people asked me dozens of times : "Are you going to keep one? " Untill the moment Babz was born I never thought about keeping a puppy from this combination because we already had 5 dogs in our house. Because most of the dogtraining weighs on my shoulders it seemed not a good idea to take one more dog. 

But then on March 22th, 2014 the sixth puppy was born.  Anaïs was also present at the birth and, like me, fell in love with this puppy.   Babz came as darkest of seven puppies in this world.  My heart immediately said to let this girl go, but my mind thought otherwise. The deal was finally made ​​that Anaïs would work with this little girl, because a good education and be active in one or other dogsport is very important to me. Anaïs didn't need to think about it very long. 


Babz is a very energetic girl. She is a mix of mom Sim and dad Loox.  Her exterior physique she has more of mama, her eyes and crazymoments cures have them back more of Dad. Because she's so playful she is good friends with Fien and Scott. From day one she is completly accepted by the whole pack.


We have never regretted that we have kept Babz.  Actually, she has never really been a 'puppy'.  She was immediately 'potty'trained, slept through the night, never did something wrong so we rarely had to be angry with her.  Our Babz is just like 'heaven'!


Since May 2016 our Babz lives with Marjolaine and Perry in Rotterdam.  Before Babz  already stayed with them for a few 'frisbeebootcamps' and they liked it a lot.  Marjolaine and Perry play dogfrisbee on international level  for several years  together with Chubby and Piper ( 2 dogs that were born with us ).  They asked us beginning of 2016 if couldn't stay with them permanently.   At that time we couldn't let her go because our Dezz passed away a few months before and we could not let go another girl.  Finally in May 2016 we took the decision, Babz could go to her loverboy in Rotterdam.  Until today Babz is doing great.  She enjoys the many frisbee workouts and competitions, walks in het Kralingse Bos, swimming parties in de Maas and cuddling moments with Perry on the couch.  We can not imagine a better 2nd home for our girl!
Stamboom / Pedigree Babz

Nzl Ch Kerrybrent Midnite Soul


Multi Ch Kerrybrent NZ Midnite Solo
Nzl Ch Dornbrae Havn A Blond Moment

Multi Jun Ch Loonwalk From Aest Eloriel

Illusion In Red From Borders Paradise


Multi Ch Border FOllies Iuna Failea
Border Follies Gazly

Pol Rus Ch Jessomine Aussie Merlot


Kuhaylans Oz Palm Beach Spezial-U
Deu Ch Kuhaylans OZ Kitkatcarameldream-M

Borders For Joy Just Simply The Best

Glen


Borders For Joy Nikita
Trischka