Loox en Fien (einde '19)

   Borders Make My Day


Border Collie kennel             


Pups van Loox en Fien verwacht einde 2019.

Puppies expected out of Loox and Fien end 2019.

Loonwalk from Aest Eloriel

'Loox'

Borders Make My Day My Fair Lady

'Fien'

10/06/2012°

02/03/2013°


HD B1 / ED 0:0


HD A

CEA/CL/TNS/MDR-1/IGS/GG : "normal by DNA

       CEA/CL/TNS/MDR-1/IGS/GG : "normal" by DNA

eyes : "clear" '12-'13-'14-'15'-'17-'18

eyes : "clear" 2014-2015-2017

glaucoom : "not affected" 2013-2018

glaucoom : "not affected" 2014


Onze rode prins Loox zal Fiens partner mogen worden voor het derde en laatste nestje van Fientje.       


Aangezien Fientje geen drager is van het E-gen zullen alle pups sowieso zwart-wit zijn.  De pups van deze combinatie zullen echte knuffelaars zijn, doch ook graag willen werken ( gehoorzaamheid, agility, dogfrisbee, show, ... ) .  

In het verleden hebben we ongeveer dezelfde combinatie gedaan namelijk met Fiens zus Mila en Loox.  Hun 6 nakomelingen zijn uitgegroeid tot heerlijke veelzijdige honden.  Ze zijn actief in gehoorzaamheid en dogfrisbee, enkele zijn ook fijne familiehonden waar wel enorm veel mee gewandeld wordt.  


Indien U interesse heeft in een pup of graag meer info wenst, kan U ons mailen (info@bordersmakemyday.be) of U kan telefonisch contact met ons opnemen (0476/496.386). 


 

Our red prince Loox will be Fiens partner for her third and last litter. 


Fien does not carry the E-gene so all the puppies will certainly be all black-white.  The puppies of this litter will be real huggers, but will also love to work ( obediance, agility, show, dogfrisbee, ... ). 

In the past we did a similar combination with Fiens sister Mila and Loox.  Their 6 offsprings grew out into great versatile dogs. They are active in obediance and dogfrisbee, some are great family dogs who love to make long walks.     


When you are interested in a puppy or would like to have some more info, you can mail us (info@bordersmakemyday.be) or you can call us anytime (0032 476 496 386 ).