Djemm

   Borders Make My Day


Border Collie kennel             

Gezondheid / Health


- HD : A

- eyes :

- glaucoom :

- DNA :

CEA/CL/TNS/MDR-1/IGS/GG/SN : "normal"

RS : "carrier"


- DNA - profiel / DNA - profile : ok

- fokcertificaat / breeding certificate : ok

- socialisatietest / test of social behaviour : ok


!!! Crufts Qualified 2018 !!!Wendevick

Quartz or just call me Djemm       "Djemm" - "Djemmel"


              01/05/2017
Djemms verhaal / Djemms storyOns Djemmeke is op een eerder onverwacht moment in ons leven gekomen. Vanaf de zomer van 2016 zijn  we op zoek gegaan naar een pupje dat niet van onze eigen kennel kwam.  We wilden graag een zwart-wit teefje in onze roedel verwelkomen met een andere bloedlijn dan Sim, Fien en Bless.  Na heel wat nestaankondigingen te hebben bekeken in het buitenland, en ook enkele keren zich kandidaat te hebben gesteld, wilde het toch maar niet lukken om een pupje naar ons hart te vinden. Totdat begin mei 2017 we heel toevallig op sociale media foto's voorbij zagen komen van Djemm en haar 3 broers en 2 zussen, slechts enkele dagen oud.  We waren op slag verliefd op Djemms zus, een zeer donker kopje.  Ook de bloedlijn sprak ons enorm aan aangezien deze iets of wat verwant is met Dezz ( onze eerste Border Collie waar onze kennel mee is gestart ).   We hebben direct de eigenaar, Pitou, van de kennel Wendevick gecontacteerd en de vraag gesteld of alle pups al waren besproken.  Dit was gelukkig niet zo en dus stelden we ons kandidaat.  Na een eerste bezoekje waren we helemaal verkocht, konden we kiezen tusssen 2 teefjes.  Uiteindelijk zijn we op maandag 19 juni met Djemm naar huis gereden, en niet met het zusje waar we oorspronkelijk een oogje op hadden.


Djemm is een zalige meid.  Ze is altijd happy, goed gezind, beetje onzeker soms en daarom een goede vriendin van Sim, die heel zeker in het leven staat. 

In huis is Djemm een heel rustig meisje, dat graag  dicht bij ons in de buurt ligt.  Het liefst ligt ze naast ons op de zetel, maar indien ze het te warm vindt zal ze altijd wel ergens op een plaatsje gaan liggen waar ze ons in het oog kan houden. 


We zijn Pitou van de kennel Wendevick enorm dankbaar dat we Djemm hebben mogen "adopteren".  Eveneens willen we Rita en Benny bedanken.  Dit zijn de mensen waar Djemm is geboren en dus de eerste 8 weken van haar leven heeft gewoond.     Jullie hebben dat echt geweldig gedaan!Our little Djemm come into our lives rather unexpected.  In the summer of 2016 we started looking for a puppy that was not from our own kennel.  We wanted to have a black and white female in our pack that would have an other bloodline than Sim, Fien and Bless.   After having seen multiple litter announcements, and being candidate for a puppy a few times, we just couldn't find "our" puppy.  Untill the beginning of May 2017, we saw on social media pictures of DJemm and her 3 brothers and 2 sisters, only a few days old.   We immediatly fell in love with Djemms sister, a dark headed girl.  We also found the bloodline very interesting because it is a little bit related to our Dezz ( our very first Border Collie and foundation bitch of our kennel ).  We contacted Pitou immediatly, she is the owner of the Wendevick kennel, and asked her if allt he puppies were already reserved.   That was not the case so we said we loved to be candidate for one of the girls.   After the first puppyvisit we were totally in love, we could choose between 2 girls.  Finally on the 19th of June we drove home with Djemm, not with the sister we fell in love with in the beginning. 


Djemm really is a lovely girl.  She is always happy, in a good mood, a little insecure sometimes and that's the reason why she is good friends with Sim, who really knows what she wants. 

At home  Djemm is very calm, she loves being on the sofa with us but when it is to hot for her she  she will alway be on a spot were she can keep an eye on us. 


We are Pitou of the kennel Wendevick very gratefull to allow us to "adopt" Djemm.  We also want to thank Rita and Benny.  These are the people were Djemm was born and were shelived the first 8 weeks of her life.  You really did a great job! 

Stamboom / Pedigree Babz

Aus Grand Ch Showioz Makin Waves


Jessomine Showi Ozskite
Jessomine Devlinaredress

Wendevick Hamilton

Multi Ch Wendevick Zeus Willem


Wendevick Bel Esprit
Nzl Love-Me-Too At Clan-Abby

Wendevick Xcalibur


Wendevick Elgar
Bwendevick

Wendevick One Moment in Time

Bayshore Avatar Tobiano


Wendevick Lychee
Wendevick Hoshin


IMG_1976