Noortje
Noortje en/and Fien

Ik ben Noortje Raedschelders en ik ben in 1982 geboren te Maaseik. In '05 ben ik afgestudeerd als logopediste, deze job heb ik 11,5 jaar gedaan. Mijn liefde voor honden was al groot toen ik nog een klein meisje was, echter doordat mijn ouders geen hondenliefhebbers waren is er nooit een hond in huis gekomen.


Mijn passie voor de Border Collie werd aangewakkerd bij mijn familie, die een kleine "kinderboerderij" hadden. Zij bezaten een Border Collie reu "Benz" genaamd. Vanaf de eerste dag dat ik Benz leerde kennen was ik verliefd. Ik wist toen al met zekerheid dat ik ooit een Border Collie zou hebben.


In 2005 leerde ik Arno kennen. Hij was net zoals mezelf pas afgestudeerd en werkte sindsdien mee in het landbouwbedrijf van zijn ouders. In december 2008 zijn Arno en ik getrouwd. Slechts enkele maanden later wilde ik mijn droom werkelijkheid laten worden. Ik ging op zoek naar een Border pup. Na een relatief korte tijd te hebben gezocht op het internet ben ik bij het nest van Dezz uitgekomen. Ik was helemaal verkocht toen ik haar foto (als pup van 6 weken) op het internet zag staan. Toen bleek dat ze nog geen baasje had was mijn besluit snel genomen. Mijn leven veranderde helemaal toen ik Dezz had gehaald. Ik deed niets liever dan lange wandelingen maken en minimaal 2 keer per week gingen we naar de hondenschool.


Na 9 maanden kreeg ik het idee om een tweede BC te halen. Het werken in de hondenschool viel bijzonder goed mee, en ik vond het jammer dat Dezz geen vriendje had van haar eigen formaat om mee te spelen. In januari 2010 ging ik dus op zoek naar een 2de Border Collie. De zoektoch naar een pup duurde een stuk langer dan bij Dezz. Uiteindelijk ben ik bij de kennel 'Borders For Joy' terecht gekomen in Spijkenisse, vlak bij Rotterdam. Sim werd geboren op 6 maart 2010, en is vanaf de eerste dag dat ze bij ons is komen wonen de beste vriendin van Dezz.

Met Dezz en Sim in huis kwam het idee om eens een nestje groot te brengen. We wilden dit wel enkel en alleen doen als de gezondheidsresultaten van de honden in orde waren, en we wilden liefst pups met stamboom en kennelnaam. Aangezien Dezz en Sim me elke dag weer gelukkig maken, me troosten als ik verdrietig ben, mij mijn zorgen doen vergeten, leek ons de kennelnaam 'Borders Make My Day' erg toepasselijk.


I am Noortje Raedschelders and I was born in Maaseik in 1982. In '05 I graduated as a speech therapist, I have done this job for 11,5 yearsl. My love for dogs was already big when I was just a little girl, but because my parents were really no dog lovers, there was never a dog at our home.  My passion for the Border Collie was sparked by my family, who had a small "zoo." They owned a Border Collie male "Benz".  From the first day I met Benz I was in love. At that moment I knew somewhere in the future I would have my own Border Collie.   


In 2005 I met Arno. Just like me he was just graduated and he worked at the farm of his parents. In December 2008, Arno and I married. Only a few months later I wanted my dream to become reality. I went looking for a Border puppy. After looking on the internet a relatively short time, I ended up with the litter of Dezz. I was hooked when I saw her picture (as a puppy of 6 weeks) on the internet. When it appeared that she had no owner yet my decision was quickly made. My life changed completely when I had Dezz.  I loved making long walks and at least 2 times a week we went to the dog school. 


After 9 months, I got the idea to have a second Border Collie.  Working in the dog school was so great, and I was sorry that Dezz didn’t have a friend of her own size to play with. So in January 2010 I went looking for a 2nd Border Collie. The search for a puppy took a lot longer now. Eventually I ended up at the kennel 'Borders For Joy' in Spijkenisse, near Rotterdam. Sim was born on March 6, 2010.  From the first day Sim came to live with us, she is best friends with Dezz.

With Dezz and Sim in the house came the idea to have a litter. We only wanted to do this if the health results of the dogs were ok.  Also we prefered puppies with pedigree and kennelname. Because Dezz and Sim made me happy every day again, comfort me when I was sad, they made me forget my worries, so the kennel name "Borders Make My Day” seemed very appropriate.