Tjek


Borders Make My Day

Amona Canis
           "Tjek" - "Tjekkie Wekkie"


                             25/12/2019


   Tjek woont in gastgezin bij Dieter, Lucinda en Liesl in Beringen

samen met Nala (BMMD) en Ukkie. 

Tjek lives in a guestfamily with Dieter, Lucinda and Liesl in Beringen

together with Nala (BMMD) and Ukkie.


.


Tjeks verhaal / Tjeks story


Doordat onze Loox stilaan richting pensioenleeftijd begon te gaan zijn we in 2019 beginnen zoeken naar aan nieuwe reu voor onze kennel.  Liefst wilden we opnieuw een ee-red reu met ook liefst een bloedlijn die in België weinig terug te vinden is.  Heel toevallig zagen we 2e kerstdag het nestje van Sona op Facebook staan, 5 reutjes waarvan 2 ee-red reutjes, met een zeer mooie 3/4 Australische bloedlijn.  We gingen er van uit dat alle pups al besproken zouden zijn, maar toch stuurden we een berichtje met de vraag of er eventueel nog een ee-red reutje beschikbaar was.  Zeer snel kregen we positief nieuws en waren we erg blij dat er misschien opnieuw een rode knapperd naar Borders Make My Day zou verhuizen.  Pas wanneer de oogjes van de pups open zouden zijn zouden we definitief beslissen.  


Half januari wisten we met zekerheid dat een rode knul naar België zou komen, begin februari zijn we naar Praag gevlogen om te kiezen welke pup in april naar ons zou verhuizen.  Eenmaal bij Sona thuis was onze keuze snel gemaakt.  Tjek, het donkerste rode reutje was duidelijk socialer, actiever dan de andere maar ook een grotere knuffelaar wat voor ons toch een zeer belangrijke eigenschap is.


In april 2020, midden in de 1e grote Corona lockdown, kwam Tjek naar België.  Hij ging direct in een gastgezin wonen bij Dieter, Lucinda en Liesl en soortgenoten Nala ( een BMMDer ) en Ukkie.  

Zoals tijdens de puppyperiode al bleek is Tjek een enorme knuffelaar, hij doet 's avonds niets liever als aandacht vragen van Lucinda wanneer ze in de zetel zitten.  Dieter is zijn soulmate waar hij mee gaat wandelen en trainen, soortgenoot Nala is degene waar hij uren mee kan spelen buiten.  


Ook al heeft Tjek nooit bij ons gewoond, toch is hij elke keer enorm enthousiast wanneer hij langs komt voor een bezoekje.  Hij kan je enorm het gevoel geven dat je super speciaal bent voor hem.  Tjek is een zeer blije kerel die altijd goed gezin is en graag werkt voor zijn baasje.  

We zijn Sona van de kennel Amona Canis enorm dankbaar dat ze ons Tjek heeft toevertrouwd.  Dieter en Lucinda willen we heel erg bedanken dat ze zo een geweldig gastgezin zijn en Tjekkie Wekkie zo veel liefde geven.  Because our Loox was gradually approaching retirement age, we started looking for a new male for our kennel in 2019. Preferably we wanted an ee-red male again with preferably a bloodline that is hard to find in Belgium. Very coincidentally we saw Sona's litter on Facebook on Boxing Day, 5 males of which 2 ee-red males, with a very nice 3/4 Australian bloodline. We assumed that all puppies would already have been discussed, but we still sent a message asking if there was an ee-red male available. Very soon we got positive news and were very happy that maybe another red stud would move to Borders Make My Day. Only when the eyes of the puppies would be open would we make a final decision.


In mid-January we knew with certainty that a red boy would come to Belgium, at the beginning of February we flew to Prague to choose which puppy would move to us in April. Once at Sona's home, our choice was quickly made. Tjek, the darkest red male was clearly more social, more active than the others, but also a bigger cuddler, which is a very important trait for us.


In April 2020, in the middle of the 1st major Corona lockdown, Tjek came to Belgium. He immediately went to live in a host family with Dieter, Lucinda and Liesl and congeners Nala (a BMMDer) and Ukkie. As it turned out during the puppyhood, Tjek is a huge cuddler, he likes nothing more in the evening than asking for attention from Lucinda when they are on the couch. Dieter is his soul mate with whom he walks and trains, and Nala is the one he can play with outside for hours.


Even though Tjek has never lived with us, he is very enthusiastic every time he comes by for a visit. He can make you feel super special to him. Tjek is a very happy guy who is always a good family and likes to work for his owner. We are very grateful to Sona from kennel Amona Canis for entrusting us with Tjek. We would like to thank Dieter and Lucinda for being such a wonderful host family and for giving Tjekkie Wekkie so much love.Gezondheid / Health


- HD : B

- ED : 0:0

- SD : 0:0

- eyes : "clear" 2021

- glaucoom : "not affected" 2021

- DNA :

CEA/CL/TNS/MDR-1/IGS/GG/RS/SN : 


- DNA - profiel / DNA - profile : ok

- socialisatietest / test of social behaviour :


Stamboom / Pedigree Tjek

Aus Ch Tullacrest Tiefa Hearts


Ita CH Tullacrest Back in a Heartbeat
Aus Ch TUllacrest Insatiable

Yonder Oaks Coconut Cove

Lucky For You Armani


Baby Lou Border Northwest Hungary
Queeny of Forestry Farm

Aus Sup Ch Monochrome Maestro


AKC Grand Ch Borderton Lou Easy An I
Borderton Penny Lane 

Yonder Oaks My Fair Lady 

Aus Ch Winpara Secret Obsession


Winpara Undisclosed Desires
Winpara Dark Desire


Tjek - december 2020 - 3
Tjek - december 2020 - 8
Tjek - december 2020 - 5
Tjek - december 2020 - 6
Tjek - december 2020 - 9