puppy plans BMMDAangezien wij een kennel zijn die het sporten met honden voorop stellen, zullen er bij ons jaarlijks nooit meer dan 2 nestjes verwacht worden. 


Onze BMMD pups worden geboren in de woonkamer en groeien hier de eerste 8 weken van hun leven ook op.   Een goede socialisatie vinden wij zeer belangrijk, vandaar dat we hier zeer veel tijd en moeite in steken.   De toekomstige baasjes worden bij het socialisatieproces betrokken, zodat zowel pups als baasjes mekaar al (her)kennen zodra de pup naar zijn nieuwe thuis verhuist.   


Naast de socialisatie zijn goede gezondheidsresultaten uiteraard ook zeer voornaam.  Al onze ouderdieren worden door specialisten grondig getest op vlak van HD (en ED), de ogen worden jaarlijks nagekeken en op een leeftijd van ongeveer 18 maanden wordt een gonioscopie - test uitgevoerd. 

Verder worden al onze Borders dmv een DNA test gescreend op erfelijke ziektes zoals CEA / CL / TNS / MDR1 / IGS / SN / RS / GG om te bewijzen of ze 'vrij', 'drager' of 'leider' zijn van alle voornoemde erfelijke ziektes. 


In 2022 hopen we weer 2 nestjes te mogen verwachten. We kijken enorm uit naar de allereerste nestjes van Dott en Hope.  In het menu staan de oudercombinaties vermeld waarvan we  pups verwachten.  Klik op hun namen voor meer info betreffende de toekomstige nesten. 
Because we are a kennel that prefers training with dogs above breeding puppies, we will annually never expect more than two litters. 


Our BMMD puppies are born in the living room and grow here the first eight weeks of their lives too.  Proper socialization we find very important, so we spend a lot of time and effort in it.  The new owners are involved in the socialization process, so that both puppies and owners already know each other as soon as the puppy moves to his new home.


In addition to the socialization, good healthresults are very important too.  All our dogs are tested thoroughly by specialists in the field of HD (and ED) and the eyes are checked annually.  Furthermore, all our Border Collies are screened by a DNA test who will tell us if they are 'free', 'carrier' or 'affected' from the hereditary diseases CEA / CL / TNS / MDR1 / IGS / SN / RS / GG.  


In 2022 we hope to have 2 litters again.  We are looking forward to the very first litters of Dott and Hope.  In the menu you can find de parent combinations of which we expect puppies. Click on their names for more information about these future litters.